Policy for behandling av personopplysninger

Vaskerhvitt AS har som målsetting å behandle alle personopplysninger med største forsiktighet og integritet. Kundene skal alltid kjenne seg sikre på at den personlige integriteten respekteres og at hans/hennes personopplysninger behandles med forsiktighet.

Vaskerhvitt AS følger nasjonale retningslinjer for behandling av personopplysninger. Personopplysningsloven regulerer behandlingen av personopplysninger, og dette vil være ledesnor for Vaskerhvitt AS sine aktiviteter.

PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger behandles med det formål å kunne gi deg den informasjon og de tjenester som du har bedt om, i markedsføringsformål samt for oppfølging av salg/produktutvikling. Personopplysningene kommer til å bli behandlet både manuelt og av datamaskiner i henhold til inngåtte databehandleravtaler. All utlevering og behandling av personopplysninger skjer i tråd med lovgivningen i forbindelse med tredjepart leverandører. Vaskerhvitt AS kan komme til å utlevere ditt navn, e-postadresse og/eller postadresse til en tredjepart, for eksempel til distributører av våre produkter, for å kunne oppfylle dine ønsker. Disse vil på våre vegne sende deg den informasjon som du har vist interesse for. Innleverte data kan overflyttes til forretningspartner, både innenlands og utenlands. I følge Personopplysningsloven har du rett å få tilgang til, samt muligheten for å kunne rette opp i dine personopplysninger. Vaskerhvitt AS kommer til å respektere denne rettighet så langt det er mulig for å kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser.

Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

INFORMASJONSKAPSLER

Dette nettsted inneholder lenker til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på de eksterne hjemmesidene og ikke heller for deres behandling av personopplysninger. Dette nettstedet inneholder informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies benyttes for ulike funksjoner slik som bestilling av informasjonsmateriell, forbedringer til hjemmesiden og valg av språk. Om du ikke aksepterer bruken av cookies kan du stenge av cookies via din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Dette innebærer at funksjonaliteten på siden kan begrenses.

Om du har noen spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger, eller forspørsel om sletting av persondata, er du velkommen til å kontakte oss på post@vaskerhvitt.no