Om VaskerHvitt

Vår formidlingstjeneste hjelper våre kunder med mye mer enn oppdrag innen rengjøring. Vi formidler enkle oppdrag i hjemmet, enkle håndverkstjenester pluss annet forefallende arbeid.

Hvit, trygg og billig vask

Vi kan garantere rimelig vask til en hyggelig timespris i ditt private hjem. Dette med bakgrunn i at myndighetene har åpnet for at private husholdninger kan engasjere arbeidskraft i det private hjem for inntil kr 60.000 pr år uten at det skal betales arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift (moms). 
Dette gjør det billig for deg å velge lovlig og hvitt.

Frem til nå har vi hjulpet mer enn 50 personer som ikke ønsker å jobbe svart, inn på det lovlig norske arbeidsmarkedet. Vi har også sørget for at mer enn 500 private husholdninger med god samvittighet har lovlig arbeidshjelp i hjemmet. Her er det ingen som frykter myndighetenes reaksjon dersom naboen ringer skattefuten. Det er kjent fra media at myndighetene straffer med fengsel for å benytte svart arbeid.

Satt i system

VaskerHvitt har laget et formidlingssystem som gjør det veldig rimelig for deg som privatperson å ha trygg og hvit vask i ditt hjem. Vi har tilknyttede dyktige mennesker og formidler tjenester som vask, hjemmehjelp, håndverkstjenester, og annet forefallende arbeid. 

Ved å bruke oss kan du føle deg trygg på at skatt blir betalt, og slippe å betale i dyre dommer. Vi formidler oppdrag til en rimelig timepris, og du får ha direkte kontakt med din faste vasker.


Skaper arbeidsplasser

Vi er stolte av å ha skapt flere nye norske arbeidsplasser. Våre tilknyttede vaskere / oppdragstakere får en trygghet i at vi kan garantere arbeid, og vi får til gjengjeld formidle deres tjenester til en veldig rimelig pris. 

Frem til nå har vi hjulpet mer enn 50 personer med å lære seg norsk språk og kultur bedre, og ikke minst komme i arbeid! 

Om du ønsker å jobbe hos oss, eller være tilknyttet kan du lese mer om dette her.

Vi hjelper med flere typer forefallende arbeid. Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre priser og tjenester innen formidling.